Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår rf
 
 
Home > Avdelningar > Alarmavdelningen

Alarmavdelningen


Alarmavdelning har idag ca. 20 aktiva medlemmar. Alarmavdelningen har övning varje vecka förutom på sommaren då vi har en liten paus med veckoövningarna.

Veckoövningarna består av t.ex. praktiska övningar, teori, föreläsningar eller exkursioner. Manskapet och befälet deltar i kurser när sådana ordnas.

Kårchefen och vicekårchefen har huvudansvaret över övningarna, dessutom finns fyra hjälputbildare.

Alarmeringen sker via textmedelanden från Österbottens nödcentral.

Brandkåren har en omfattande aktiv stödverksamhet.

 

För mera information om alarmavdelningen och dess verksamhet, se kontaktupgifterna.

Submenu

 

 
 
 
   
 Last update:
January 09, 2020, 11:04

fi