Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår rf
 
 
Home > Avdelningar > Damklubben

Damklubben


Damklubben grundades 1948 och har ungefär 10 aktiva medlemmar. Damklubben träffas varannan vecka till trevlig samvaro. Damerna ordnar basarer och lotterier samt handhar serveringen vid kårens olika tillställningar.

För mera information om damklubben och dess verksamhet, se kontaktupgifterna.

 

 
 
 
   
 Last update:
January 09, 2020, 11:04

fi