Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår rf
 
 
Home > Avdelningar > Ungdomsavdelningen

Ungdomsavdelningen

Ungdomsverksamhet ända från 1958 finns för ungdomar i åldern 10-16 år. Undgomarna lär sig såväl teoretiska som praktiska saker om brand- o. räddningsväsendet. Huvudansvaret över ungdomsavdelningen har ungdomsledaren och tre ungdomsutbildare.

För mera information om ungdomsavdelningen och dess verksamhet, ta kontakt med ungdomsledaren (se kontaktupgifterna).

 

 

 
 
 
   
 Last update:
February 11, 2019, 12:44

fi