Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår rf
 
 
Home > Historia

Historia


Dragnäsbäck FBKs Historik (1909 - 2005) finns även utgiven som bok. Intresserade kan kontakta kåren per e-post.


 • Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår r.f. grundades år 1909. Den första tiden arbetade brandkåren med lånade redskap, från bl.a. ortens industrier. Genom en donation av Vasa FBK den 19 juni fick kåren en handkraftsspruta med 100 m 2" slang. I gengäld skulle Dragnäsbäck FBK vid behov vara till hjälp vid större bränder.
 • Handkraftssprutan fungerade som huvudredskap fram till år 1924.
 • År 1924 anskaffades en motorspruta med vattenkapacitet 700 l/min. Pumpen var försedd med en 2 cylindrig 14 hkr Wickströms motor. Pumpen var en Amerikansk s.k. skovelpump av märket "Cold 2".
 • Framtill år 1933 forslades sprutan med häst eller handkraft. Nämnda år köptes en begagnad bil av märket Chevrolet. Bilen ändrades till redskaps och manskapsvagn för 14 man. Samma år anskaffades skyddsoveraller, vadmalsrockar, uniformsmössor och bälten. Ett nytt framsteg kunde noteras.
 • Den 23.5 1952 invigdes en ny Volvo-brandbil med 1200 l vattentank och frontpump. Kostnaderna täcktes till största delen genom bidrag från Vasa stad.
 • År 1962 köptes en använd paketbil av märket Renault att fungera som manskapsbil istället för "Chevan".
 • År 1963 byttes Volvo-brandbilens frontpump till en ny av märket Ryberg.
 • År 1983 fick brandkåren överta en släckningsbil av märket Scania 81 av Vasa Räddningsverk, Volvon togs ur bruk efter förtjänstfullt arbete och är i dag veteranbesiktigad och har ett eget garage på brandkårens område.
 • År 1987 köptes en Ford Transit registrerad för 1+8 att fungera som manskapsbil.
 • År 1997 såldes Scania släckningsbilen av Vasa Räddningsverk.
 • År 2000 köptes en Volswagen Caravelle registrerad för 1+8 som manskapsbil.
 • År 2001 såldes Ford Transit manskapsbilen.

Submenu

 

 
 
 
   
 Last update:
January 09, 2020, 11:04

fi