Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår rf
 
 
Home > Om kåren

Om kåren

Dragnäsbäck Frivilliga Brandkår r.f. är en avtalsbrandkår som har ingått ett brandkårsavtal med Österbottens räddningsverk. Enligt avtalet förbinder sig brandkåren att efter larm stå till förfogande med en släckningsenhet med styrkan 1+4 inom 15 minuter och den andra enheten med styrkan 1+4 inom 30 minuter. Alarmgruppens medlemmar får larmen som SMS till sina mobiltelefoner från Österbottens nödcentral.

Dragnäsbäck är en stadsdel ca 3 km från Vasa centrum, där brandkåren har sin brandstation och sitt kårhus. Föreningen äger samtliga fastigheter och marken arrenderas av Vasa stad. Föreningen sköter själv även om underhållet av fastigheterna.  

Brandstationen har plats för två fordon och brandkåren har i dag en släckningsbil för 1+5 personer och en manskapsbil som är registrerad för 1+7 personer. Släckningsbilen ägs av Österbottens räddningsverk och manskapsbilen av föreningen. Till manskapsbilen ansluts en släpkärra med diverse släckningsutrustning och en Rosenbauer Fox III motorspruta.

Ingen av medlemmarna i brandkåren får lön och arbetar helt på frivillig basis. För skötseln av brandkårsverksamheten får brandkåren ett årligt anslag av Österbottens räddningsverk. Då brandkåren deltar i larm får brandkåren en larmpeng samt ett timarvode för varje man som deltar i larmet.

Brandkåren är medlem i Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund rf (FSB), Svenska Österbottens Räddningsförbund rf (SÖR), Pohjanmaan Pelastusalan Liitto ry (POPELI) och Finlands Avtalsbrandkårers Förbund (SSPL).

Brandkårens styrelse ansvarar för brandkårens verksamhet och ekonomi. Styrelsens medlemmar väljs på årsmötet i mars–april . På årsmötet väljs även personer till andra förtroendeuppdrag i brandkåren, t.ex. ordförande och kårchef.

 

 
 
 
   
 Last update:
January 09, 2020, 11:04

fi